Nicodan

Siden starten i 2001 er der produceret eldrevne køretøjer fra Nicodan.
Målet er at producere enkle og robuste produkter med velafprøvet teknik, så de samlede omkostninger til drift og vedligehold i produktets levetid minimeres. Samtidigt prioriteres løsninger, der fremmer forbedringer af brugernes arbejdsmiljø.

Nicodan 250E

Læs mere

Nicodan 451E

Læs mere

Nicodan 750E

Læs  mere

Nicodan 1200E

Læs mere